Mej oew gres zo (Maaien)

Onder deze groep vallen alle machines die iets met het maaien van gras te maken hebben. Dit zijn klepelmaaiers, cirkelmaaiers, schijvenmaaiers, bandharken, hydraulische armen en zwenkschijven. Deze machines worden gebruikt voor het maaien van bermen, parken, voetbalvelden enz.

lees verder

Hak oew holt zo (bosbouw)

Onder deze groep vallen alle machines die iets met het verwerken van hout te maken hebben. Dit zijn houtklepel machines, houtklovers, snoeiapparatuur, trommelchippers, stobbenfrezen, versnipperaars en bomenlieren. Deze machines worden gebruikt voor het verwerken van bomen, heggen, stobben enz.

lees verder

Riej oew grei zo (transport)

Onder deze groep vallen alle machines die iets met transport te maken hebben. Dit zijn kippers, haakarmen, containers, meststrooiers en uitrijwagens. Deze machines worden gebruikt voor het transporteren van zand, gewassen, mest, hout enz.

lees verder